ตำราราม POL2211 63178 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

130฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไร

บทที่ 2 พัฒนาการของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บทที่ 3 แนวคิดและผลประโยชน์แห่งชาติในสำนักสัจนิยม

บทที่ 4 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักในปัจจุบัน

บทที่ 5 สำนักมาร์กซิสใหม่

บทที่ 6 ทฤษฎีการตัดสินใจ

บทที่ 7 นักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บทที่ 8 สรุปการศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg