ตำราราม POL2105 PS290 59173 ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2

65฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 นิคโคโล มาเคียวเวลลี่

บทที่ 2 โธมัส ฮอบส์

บทที่ 3 จอห์น ล็อค

บทที่ 4 มองเตสกิเออ

บทที่ 5 ชัง ชากส์ รุสโซ

บทที่ 6 อนุรักษ์นิยม

บทที่ 7 ยอร์จ วิลเฮล์ม พรีตริกซ์ เฮเกล

บทที่ 8 สำนักประโยชน์นิยม

บทที่ 9 ความล้มเหลวของลัทธิมาร์กซ์

บทที่ 10 ลัทธิเลนิน

บทที่ 11 ลัทธิเมา

บทที่ 12 มาร์กซิสไทย

บทที่ 13 ลัทธิฟาสซิสและนาซี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg