ตำราราม POL4164 (PS416) 63095 ระบบรัฐสภาเปรียบเทียบ

88฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ระบบรัฐสภาและวิวัฒนาการของระบบรัฐสภา

บทที่ 2 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

บทที่ 3 การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและระบบการเลือกตั้ง

บทที่ 4 ฝ่ายนิติบัญญัติในประเทศเผด็จการ

บทที่ 5 กรณิศึกษาระบบรัฐสภา กลุ่มยุโรป

บทที่ 6 กรณิศึกษาระบบรัฐสภา กลุ่มอเมริกาเหนือ

บทที่ 7 กรณิศึกษาระบบรัฐสภา กลุ่มอเมริกาใต้

บทที่ 8 กรณิศึกษาระบบรัฐสภา กลุ่มแอฟริกา

บทที่ 9 กรณิศึกษาระบบรัฐสภา กลุ่มโพ้นทะเล

บทที่ 10 ระบบรัฐสภาและวิวัฒนาการของระบบรัฐสภา

บทที่ 11 กรณิศึกษาระบบรัฐสภา กลุ่มเอเชียใต้

บทที่่ 12 กรณิศึกษาระบบรัฐสภา กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg