ตำราราม POL3165 (PS331) 56064 การเมืองในยุโรปตะวันตก

48฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ยุโรปตะวันตก : บทนำและความหมาย

บทที่ 2 การเมืองในอิตาลี

บทที่ 3 การเมืองในสเปน

บทที่ 4 การเมืองในสวิตเซอร์แลนด์

บทที่ 5 การเมืองในระบบเหนือชาติ

บทที่ 6 บทสรุป : ปัญหาเผชิญหน้าประชาธิปไตยในยุโรปตะวันตก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.