ตำราราม POL2203 (PS339) 63017 นโยบายต่างประเทศไทย

63฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 นโยบายต่างประเทศ

บทที่ 2 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ

บทที่ 3 สภาพแวดล้อมของนโยบายต่างประเทศไทย

บทที่ 4 วิกฤตการณ์ในการต่างประเทศไทย

บทที่ 5 ไทยในสภาวการณ์ใหม่

บทที่ 6 บทส่งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.