ตำราราม POL6094 (POL5004) 62213 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์

150฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 คำศัพท์

บทที่ 2 การอ่านความในระดับประโยค

บทที่ 3 เครื่องหมายวรรคตอน คำแทนและคำบอกทิศทางความคิด

บทที่ 4 การอ่านเป็นหน่วยความคิด

บทที่ 5 การอ่านความในระดับย่อหน้า

บทที่ 6 ความเร็ในการอ่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg