ตำราราม POL4387 62177 การจัดการความขัดแย้งในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

105฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความขัดแย้งในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

บทที่ 2 ธรรมชาติของความขัดแย้ง

บทที่ 3 ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อย่างไร

บทที่ 4 อำนาจ ความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยนช์ในท้องถิ่น

บทที่ 5 ธรรมชาติของการจัดการความขัดแย้ง

บทที่ 6 การจัดการความขัดแย้งในการบริหารงานส่วยท้องถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg