ตำราราม LAW4001 (LAW4101) 63024 คำบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ผศ.รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร

75฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

ตอนที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตอนที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตัวอย่างข้อสอบและแนวคำตอบ

ปีที่พิมพ์:กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg