ตำราราม LAW3004 (LAW3104) 62115 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม(ผศ.ดร.พรพรหม อินทรัมพรรย์)

57฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทนำ ประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม

บทที่ 1 หมวดที่ 1 บททั่วไป ระบบศาลไทย มาตรา 1 – มาตรา 14

บทที่ 2 หมวด 2 เขตอำนาจศาล มาตรา 15 – มาตรา 23

บทที่ 3 หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา มาตรา 24 – มาตรา 31

บทที่ 4 หมวด 4 การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี มาตรา 32 – มาตรา 33

ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg