คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ปี 64 รูปเล่ม : เข้าเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง                                                                

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 

* ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี 

* มาตรฐานการสอบบัญชี

* การจัดทำรายงานทางการเงิน 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

* ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

* มาตรฐานการสอบทาน

* มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น 

* มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง 

* ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 

* ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

* แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 2.     .

* แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบการบัญชี 

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,