คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลยโสธร ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลยโสธร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

* ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงากระทรวงสาธารณสุข 2556 

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563                                                                          101

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

* ระเบียบการบริหารงบประมาณ 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 

* ความรู้ด้านการบัญชี 

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,