ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) สุพิศ ปราณีตพลกรัง

80฿

หมวดหมู่:
ดอกเบี้ย (ตามกฎหมายใหม่) สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ผู้เขียน : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ปีที่พิมพ์ : 2564
-สารบัญ-
เรื่องทั่วไป
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
การมีผลของกฎหมาย
ผู้รักษาการกฎหมาย
หลักการและลักษณะโครงสร้างของกฎหมาย
สาระสำคัญของกฎหมาย
– การยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 7
– การยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 228
– ดอกเบี้ยผิดนัดกรณีผ่อนชำระหนี้เงินเป็นงวด
– ข้อพิจารณาเกี่ยวกับดอกเบี้ยในกรณีต่าง ๆ ภาคผนวก
– พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564
– ตัวอย่าง การคิดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัดจากการปรับปรุงแก้ไข
– แก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
น้ำหนัก 1 กก.
Scroll to Top