คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมกำลังพลทหารอากาศ ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมกำลังพลทหารอากาศ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.

* ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน

* ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ ชุดที่ 3.

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,