คู่มือสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (การตลาด) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (การตลาด) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

* แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนองค์กร

* การวิเคราะห์ข้อมูล สร้างฐานข้อมูลประกอบ

* ความรู้ด้านการวางแผน

* ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ

* ความรู้ด้านการเงิน

* แนวข้อสอบธุรกิจและการบริหาร

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการเงิน

* แนวข้อสอบการวางแผนและการวิเคราะห์งาน

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,