คู่มือสอบวิศวกร 4 (เครื่องกล) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกร 4 (เครื่องกล) การประปาส่วนภูมิภาคปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

* ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา

* ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Auto CAD

* ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ

* แนวข้อสอบโปรแกรม Auto CAD

* แนวข้อสอบความรู้ด้านประปา

* แนวข้อสอบด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล

* แนวข้อสอบเครื่องกล

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,