ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย English for Lawyers ภัทรมน สาตรักษ์

180฿

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย English for Lawyers ภัทรมน สาตรักษ์
ผู้แต่ง : ดร. ภัทรมน สาตรักษ์
สารบัญ
Chapter 1 Introduction to English for Legal Profession
Chapter 2 Basic Legal Vocabulary
Chapter 3 Juristic Acts and Contract Law
Chapter 4 Criminal Law
Chapter 5 Understanding Legal Documents
Pre- test and Review Exercises
Bibliography
ประวัติย่อผู้เขียน
น้ำหนัก 1 กก.
Scroll to Top