คู่มือสอบนักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้ด้านการเงินและบัญชี

* การบัญชีทั่วไป

* บัญชีต้นทุน

* การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* จริยธรรม และจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพของนักบัญชี

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,