คู่มือสอบเศรษฐกร การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเศรษฐกร การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

* การเงิน การธนาคาร

* การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินทุน โครงสร้างเงินทุน

* การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน

* การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์

* การวางแผน

* ความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์

* แนวข้อสอบการเงินการคลัง

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,