คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* การบริหารจัดการโครงการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจัดทำแผนงาน

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3. 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,