แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย มุนินทร์ พงศาปาน

100฿

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย มุนินทร์ พงศาปาน
ผู้แต่ง : มุนินทร์ พงศาปาน
ผู้เขียนตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากหนังสือขาดตลาดและทางสำนักพิมพ์ต้องการให้หนังสือได้รับการตีพิมพ์ออกมาอย่างรอดเร็วทันกับความต้องของผู้ใช้ ผู้เขียนจึงอนุญาตให้ตีพิมพ์ซ้ำสองครั้ง ในปีนี้ผู้เขียนยังคงมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปรับปรุงครั้งใหญ่ให้สำเร็จ แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจ คงทำได้เพียงการแก้ไขเล็กน้อย แม้ว่าหนังสือจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากนักในรอบหลายปีที่ผ่านแต่ผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาก็ยังคงทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้อยู่ หากผู้อ่านเห็นว่ามีส่วนใดที่ผู้เขียนควรแก้ไขเพิ่มเติม สามารถส่งข้อคิดเห็นของท่านมาได้ที่ munin.pongsapan@gmail.com ผู้เขียนจะได้รวบรวมสำหรับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้
เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาท่ารองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ เกษียณอายุราชการที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครูกฎหมายท่านี้มีอิทธิพลต่อวิธีคิดและวิธีการการศึกษากฎหมายของข้าพเจ้าในสมัยเรียนปริญญาตรีเป็นอย่างยิ่ง หากไม่มีท่าน อาจจะไม่มีหนังสือเล่มนี้ คุณความดีใดๆ ที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศเป็นอาจาริยบูชาแด่รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ ซึ่งเป็นผู้ที่จุดไฟส่องทางการศึกษากฎหมายให้กับข้าพเจ้า ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและยังคงเป็นแสงไฟที่สว่างไสวนำทางนักศึกษากฎหมายรุ่นหลังๆ ให้ได้พบกับแรงบันดาลใจและเข้าถึงวิธีการศึกษากฎหมายอย่างมีความสุขเหมือนอย่างผู้เขียน
สารบัญ
1. เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
2. ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
3. ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
4. การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
5. แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
6. ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
7. การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
8. แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
9. แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
10. แนวคำตอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg