ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2564) ขนาดพกพาจิ๋ว A6

72฿

คำอธิบาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2564) ขนาดพกพาจิ๋ว A6
ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม  คณะวิชาการ The Justice Group
จำนวนหน้า          138
ขนาด                   A6 (เล่มเล็ก)
ปก                       อ่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg