คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

* ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

* ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น

* การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 3.

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

* ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

* รวมแนวข้อสอบ  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,