คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรมประมง ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรมประมง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง

* พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

* จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,