คู่มือสอบลูกมือช่าง (กลุ่มงานบริการ) กรมสรรพาวุธทหารบก ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบลูกมือช่าง (กลุ่มงานบริการ) กรมสรรพาวุธทหารบก ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

* ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า

* การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า

* การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

* ความรู้ด้านช่างยนต์

* แนวข้อสอบงานช่างไฟฟ้า

* แนวข้อสอบงานซ่อมบำรุง

* แนวข้อสอบงานเครื่องกล

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 3.

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,