คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ •การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น

* การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

* หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,