สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 พ.ค. 2564

“สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 พ.ค. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) ภารกิจการวิชัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวตล้อม สำนักงานการวิชัยแห่งชาติ
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเหคด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคาร วข. ๒ ชั้น ๔

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 21 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ