สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2564

“สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน

ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิชัยแห่งชาดิ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิชัย
กองส่งเสริมและสนับสบุนการวิชัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิชัยแห่งชาดิ สำนักงานการวิชัยแห่งชาดิ ชั้น 4 อาคาร วช.4 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025612445

ต่อ 519, 517, 518, 515

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ