ข้อสอบชีทราม PSY2005 / PC263 เฉลยจิตวิทยาสังคมเบื้องต้น

60฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด : 1/57 : 1/56  : S/54 :ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้อ อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg