ข้อสอบ MGT3408 / GM214 เฉลยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

80฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

เฉลยภาคล่าสุด 1/63
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 4 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*

จัดทำโดย… สถาบันติว เป็ดน้อยและทีมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg