สรุปชีทราม MGT2102 / GM303 สรุปหลักการจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

48฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

MGT2102 / GM303 สรุปหลักการจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

* เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 ภาพรวมของการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน บทที่ 2 กลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน บทที่ 3 การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต บทที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ บทที่ 5 TOM และเครื่องมือคุณภาพ บทที่ 6 การออกแบบผลิตภัณฑ์ บทที่ 7 การออกแบบกระบวนการผลิต บทที่ 8 การวางแผนทำเลที่ตั้ง บทที่ 9 การวางแผนกำลังการผลิต บทที่ 10 การวางผัง บทที่ 11 การออกแบบระบบงาน บทที่ 12 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน บทที่ 13 ระบบการผลิตแบบทันเวลา บทที่ 16 การบริหารโครงการด้าน PERT และ CPM สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg