สรุปชีทราม LAW4007 / LA407 / LW201 สรุปนิติปรัชญา

38฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW4007 / LA407 / LW201 สรุปนิติปรัชญา เนื้อหาประกอบด้วย ปรัชญากฎหมายสากล บทที่ 1 ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ บทที่ 2 ทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย บทที่ 3 สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ บทที่ 4 ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา บทที่ 5 ทฤษฎีกฎหมายของมาร์กซิสต์ บทที่ 6 การเคารพเชื่อฟังกฎหมายและการดื้อแพ่งกฎหมายของประชาชน บทที่ 7 หลักนิติธรรม บทที่ 8 ความยุติธรรม บทที่ 9 ปรัชญากฎหมายไทย สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg