สรุปชีทราม LAW3009 / LA309 / LW311 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

40฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW3009 / LA309 / LW311 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก เนื้อหาประกอบด้วย ความนำเบื้องต้น ส่วนที่ 1 บทที่ 1 กองมรดกของผู้ตาย บทที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก บทที่ 3 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก บทที่ 4 การแบ่งมรดกและการรับมรดกแทนที่ บทที่ 5 บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพระภิกษุและวัด บทที่ 6 การตกทอดแก่แผ่นดิน ส่วนที่ 2 การเสียสิทธิในการรับมรดก บทที่ 1 การถูกกำจัดมิให้รับมรดก บทที่ 2 การถูกตัดมิให้รับมรดำ บทที่ 3 การสละมรดก บทที่ 4 การเสียสิทธิโดยอายุความ ภาคผนวก ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg