สรุปชีทราม LAW3004 / LA304 / LW305 สรุปพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

52฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW3004 / LA304 / LW305 สรุปพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
สารบัญ
หมวด 1 บททั่วไป
 บทที่ 1 ศาลยุติธรรมในปัจจุบัน
 บทที่ 2 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล
 บทที่ 3 อธิบดีผู้พิพากษาภาค
หมวด 2 เขตอำนาจศาล
 บทที่ 1 เขตของศาลชั้นต้น
 บทที่ 2 อำนาจของศาลชั้นต้น
 บทที่ 3 เขตอำนาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
 บทที่ 4 เขตอำนาจของศาลฎีกา
หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา
 บทที่ 1 องค์คณะผู้พิพากษาในแต่ละ
 บทที่ 2 เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้
หมวด 4 การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg