ข้อสอบชีทราม LAW3102 / LAW3002 / LW310 เฉลยกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชนจำกัด

62฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/63 : 1/63 : S/62 : 1/62 : S/61 3ฯลฯ

รวม 29 ภาค ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี 3 ข้อ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี 3 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg