สรุปชีทราม LAW1103 / LAW1003 / LA103 /LW203 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

52฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW1103 / LAW1003 / LA103 /LW203 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา เนื้อหาประกอบด้วย ความเบื้องต้น ส่วนที่ 1 การแสดงเจตนา ความหมายของนิติกรรม โมฆะกรรม การแสดงเจตนา ความหมายของนิติกรรม โมฆะกรรม ส่วนที่ 2 โมฆียะกรรม เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ความหมาย และเหตุแห่งโมฆียะกรรม เงื่อนไข เงื่อนเวลา ส่วนที่ 3 ระยะเวลา อายุความ ระยะเวลา อายุความ ส่วนที่ 4 สัญญา มัดจำ เบี้ยปรับ สัญญา มัดจำ เบี้ยปรับ หัวข้อสำคัญและมาตราสำคัญสำหรับการสอบไล่ ตัวบทย่อกฎหมายนิติกรรมและสัญญา ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg