คู่มือสอบประจำแผนกห้องปฏิบัติการเครื่องกล กองสนับสนุนการวิจัยฯ รหัสตำแหน่ง 110 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบประจำแผนกห้องปฏิบัติการเครื่องกล กองสนับสนุนการวิจัยฯ รหัสตำแหน่ง 110 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

* กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

* คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)

* อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)

* กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)

* ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials)

* กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)

* เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)

* ระบบเชิงกล

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* ความรู้ด้านเครื่องกล

* ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์

* ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร

* ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป

* ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม

* ความรู้ใน การประมาณราคา

* ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน

* แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 5.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,