กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 เม.ย. 2564

“กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 เม.ย. 2564

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกและจัด จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราขพัสดุ (๑๐ %) ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการโดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 11,500-13,285 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สมุทรปราการ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สมุทรปราการ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สมุทรปราการ เลขที่ ๑/๑ ถนนศรีสมุทร ตำบลปากนํ้า อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 – 16 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมธนารักษ์