กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 เม.ย. 2564

“กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 เม.ย. 2564

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงาน ในส่วนบริหารทั่วไป ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ และคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๒๒๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร (สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่กำแพงเพชร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทั่วไป

สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่กำแพงเพชร สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่กำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๒ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 – 29 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมธนารักษ์