ข้อสอบ POL 2303 / PA 240 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

66฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ข้อสอบ POL2303 / PA240 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
เฉลยข้อสอบ 7 ภาคล่าสุด 1/63 : 1/62 : S/61 : 1/60 : S/59
เฉลยข้อสอบ 7 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด