หนังสือ การใช้การตีความกฎหมาย จิตติ ติงศภัทิย์

361฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

การใช้การตีความกฎหมาย จิตติ ติงศภัทิย์
ผู้แต่ง : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg