หนังสือ คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหม่สุด เล่ม 1

180฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

หนังสือ คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหม่สุด เล่ม 1
ผู้เขียน : พ.ต.อ. เมธา วาดีเจริญ, ดร. วนิดา วาดีเจริญ
สารบัญ
บทที่ 1 การตีความ
บทที่ 2 ผู้เสียหาย
บทที่ 3 บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีอาญา
บทที่ 4 หมายเรียก หมายอาญา
บทที่ 5 อำนาจบังคับของเจ้าพนักงานและศาล
บทที่ 6 อำนาจของเจ้าพนักงานและศาล
บทที่ 7 การฟ้องและการระงับคดีอาญา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg