หนังสือ เจาะหลักคดีผู้บริโภคในคดีแพ่ง พิสิฐ ธรรมกุล

276฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะหลักคดีผู้บริโภคในคดีแพ่ง พิศิฐ ธรรมกุล
หลักเกณฑ์การฟ้อง การดำเนินคดี และการยื่นฎีกา The principle of consumer protection Civil prosecution, Proceedings and Deka appeal.
ผู้แต่ง : พิสิฐ ธรรมกุล

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg