หนังสือ Easy Note Math ม.ต้น + วิเคราะห์โจทย์เข้ม มั่นใจเต็ม 100

176฿

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาคณิต ม.ต้น ด้วยภาพ พร้อมจุดเน้น จุดจำ และจุดผิดบ่อย ทำให้เข้าใจง่าย และรวดเร็ว สามารถทบทวนก่อนสอบได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ พร้อมส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ ที่เหมือนกับสมุดโน้ตที่เรียนจากติวเตอร์โดยตรง ทำให้อ่านได้เร็วเข้าใจง่าย พร้อมรองรับหลักสูตรใหม่ (2560)

  • สารบัญ
  • Part I – สรุปเข้ม จำนวนและพีชคณิต – จำนวนจริง – เลขยกกำลัง – สมการ และอสมการ – พหุนาม การวัดและเรขาคณิต – เรขาคณิตเบื้องต้น – มิติสัมพันธ์ – พื้นที่ผิวและปริมาตร – อัตราส่วนตรีโกณมิติ – วงกลม สถิติและความน่าจะเป็น – สถิติ – ความน่าจะเป็น PART II – วิเคราะห์โจทย์ – วิเคราะห์โจทย์ : O-NET – วิเคราะห์โจทย์ : สอบเข้า ม.4 – วิเคราะห์โจทย์ : สอบเข้าเตรียมอุดม

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg