คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง

* ความรู้ด้านเครื่องกล

* ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต์

* ระบบรองรับน้ำหนักและการส่งกำลังเครื่องล่างรถยนต์

* ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์

* ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ

* การสันดาปภายใน (Internalcombustion engine)

* ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร

* การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์