หนังสือ Future Math Success : Grade 4 (คณิตศาสตร์ EP ป.4)

315฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ English Program (EP) ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนห้องเรียน English Program ยังมีน้อยมาก และส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยเหมือนหนังสือเรียนปกติ ดังนั้นหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้จึงได้รับการออกแบบให้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน English Program โดยเฉพาะ หนังสือแบบฝึกหัดที่เป็นภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยในชั้นเรียน สามารถฝึกทำแบบฝึกหัดและไม่ตื่นเต้นกับการเตรียมสอบ ด้วยเนื้อหาที่กระชับรวมทั้งรูปภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้มีภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและสอนบุตรหลานได้ เนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตร สพฐ. (ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560) จึงสามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฉบับภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ 1. แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อ้างอิงหลักสูตร สพฐ. (2560) ห้องเรียนภาคภาษาอังกฤษ (EP) 2. มีการเสริมเนื้อหาก่อนทำแบบฝึกหัด ช่วยให้นักเรียนอ่านทบทวนและทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกัน 3. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่หลากหลายช่วยให้การทำแบบฝึกหัดไม่น่าเบื่อ พร้อมแนวข้อสอบท้ายเล่ม     ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg