หนังสือ แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.2

198฿

คำอธิบาย

วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็กจะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ “แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.2” ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

  • สารบัญ
  • แผนภาพ สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 7 สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 5 สาระเศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3 สาระประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 4 สาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 5 แบบทดสอบ สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 7 สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 5 สาระเศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3 สาระประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 4 สาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 5

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg