คู่มือสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมกรมประมง

* พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

* ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

* ความรู้งานด้านประมงน้ำจืด

* ความรู้งานด้านประมงทะเล

* ความรู้งานด้านประมงชายฝั่ง

* การบริหารจัดการทรัพยากรประมง

* ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

* ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 6.

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 7

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 8

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง