จับประเด็น ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ ทุกสังกัด

152฿

คำอธิบาย

จับประเด็น ภาษาอังกฤษ เตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ ทุกสังกัด

จำนวน: 191 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
Unit 1 Part of Speech
Unit 2 Sentence/Clause/Phrase
Unit 3 Noun
Unit 4 Pronoun
Unit 5 Verb
Unit 6 Tense
Unit 7 Conditional Sentence
Unit 8 Active and Passive Voice
Unit 9 ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกิริยา
Unit 10 คำพูดตรง/คำพูดอ้อม
Unit 11 Comparison
Unit 12 แนวข้อสอบ Grammar พร้อมเฉลย
Unit 13 Conversation
Unit 14 แนวข้อสอบ Conversation พร้อมเฉลย
Unit 15 Reading Comprehension
Unit 16 แนวข้อสอบ Reading Comprehension พร้อมเฉลย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg