หนังสือ ติวเข้ม สอบเข้ากรมสรรพากร พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง

269฿

คำอธิบาย

ติวเข้ม สอบเข้ากรมสรรพากร พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
ภายใน 3 วัน ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง
รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบเข้ากรมสรรพากร ทุกตำแหน่งตำแหน่ง ที่กรมสรรพากร ประกาศรับ จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ครบถ้วนทุกวิชา กระชับได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้น ๆ อย่างละเอียด โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในสอบเข้าเป็นพนักงาน กรมสรรพากร ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย
ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 • สารบัญ
 • หมวดที่ 1 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 1
  หมวดที่ 2 แนวข้อสอบนโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากรและแหล่งภาษีอากร เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 2
  หมวดที่ 3 แนวข้อสอบหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 3
  หมวดที่ 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 4
  หมวดที่ 5 แนวข้อสอบความรู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบัน เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 5
  หมวดที่ 6 แนวข้อสอบสรรพากรแบบรวม
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2
  แนวข้อสอบชุดที่ 3 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 3
  แนวข้อสอบชุดที่ 4 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 4
  แนวข้อสอบชุดที่ 5 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 5
  หมวดที่ 7 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 7

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg