หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด

234฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ในแต่ละปี มีผู้สอบ ก.พ.ระดับ 4 หรือที่ต้องใช้วุฒิสูงสุดคือ ปริญญาโท ในการสอบ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจริงอยู่ แม้การสอบ กพ. มิใช่การสอบแข่งขัน แต่เป็นการสอบที่เสมือนให้ได้ ใบรับรอง ว่าสอบผ่านแล้ว สามารถนำสิ่งที่เหมือนใบรับรองนั้น ไปสมัครสอบ ก.พ. ตามลำดับขั้นต่อๆ ไป

ดังนั้น การสอบให้ผ่านเพียงครั้งแรกที่สอบ หรือกรณีครั้งปัจจุบันที่จะสอบเป็นรอบที่สอบผ่านหลังจากสอบมาหลายรอบแล้ว จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ทางคณาจารย์ซึ่งเข้าใจในความหวัง และความตั้งใจของทุกท่าน และมีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับการสอบ ก.พ. มาเป็นเวลาหลายปีจึงดำเนินการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในทุกเนื้อหาสำหรับการสอบระดับ 4

แนวข้อสอบทุกหมวด ทุกข้อ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เทียบเคียงมาแล้วว่า ใกล้เคียงกับข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด และสามารถคิดคำนวณ หรือลงมือทดลองทำได้ภายในระยะเวลาจำกัด เพิ่มโอกาสในการสอบผ่านได้สูงมาก

เตรียมความพร้อมเพื่อให้อากสในการสอบเข้าทำงานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

 • สารบัญ
 • หมวดที่ 1 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 อนุกรม
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
  แนวข้อสอบชุดที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
  แนวข้อสอบชุดที่ 4 สดมภ์
  แนวข้อสอบชุดที่ 5 อุปมาอุปไมย
  แนวข้อสอบชุดที่ 6 สรุปความจากภาษา
  แนวข้อสอบชุดที่ 7สรุปความจากสัญลักษณ์
  แนวข้อสอบชุดที่ 8 สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  หมวดที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความเข้าใจกับบทความหรือข้อความ
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 การสรุปความและตีความ
  แนวข้อสอบชุดที่ 3 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
  แนวข้อสอบชุดที่ 4 การเขียนประโยค
  แนวข้อสอบชุดที่ 5 การเรียงข้อความ
  หมวดที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg